Free Website Templatesphpbb3 styles

voorbeeldbrief naar stalker

voorbeeldbrief naar stalker

Berichtdoor Mea op ma 22 nov 2010 10:03

Betredingsverbod voor woning eigen adres+woonplaats invullen


Aan: De heer/mevrouw B.E. Lager AANGETEKEND
Lastigvalstraat 100 VERSTUREN
3000 AH RotterdamDatum: dag maand invullen 2004
In mijn kwaliteit van (hoofd)bewoner c.q rechthebbende op de woning (en/of winkel, bedrijf e.d.), gelegen aan het/de (adres + woonplaats) invullen, deel ik u mede dat ik u, vanaf heden, (datum) de toegang tot mijn woning, inclusief eventuele aanhorigheden en bij de woning behorende erven, ONTZEG!
Vorenstaande betekent dat u op geen enkele wijze de aangegeven locatie(s) mag betreden. Indien u dit toch doet maakt u zich schuldig aan het misdrijf HUISVREDEBREUK, strafbaar gesteld in artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht. De wettelijke tekst van dit artikel vindt u als bijlage onder deze brief.
Van elk wederrechtelijk binnendringen, waaronder valt het simpelweg binnenlopen, wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie, teneinde een strafrechterlijke vervolging mogelijk te maken. Tevens zal alle door u aangerichte schade op u worden verhaald.
Aanvullende afspraken:
(Naar keuze op te nemen. Deze regels zijn al dan niet (i.v.m. bijvoorbeeld een relatieaspect) van toepassing.
• Bij noodzakelijke (telefonische) contacten dient op de eerste plaats wederzijds respectvol gecommuniceerd te worden.

• Elke communicatie tussen 21:00 uur en 09:00 uur (tijden zelf invullen) en in de directe omgeving van mijn woning, werk en school van de kinderen (zelf aan te vullen) acht ik een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.

• Directe contacten, zoals aanspreken op straat of in het openbaar acht ik, zonder dat ik op dat moment door iemand word vergezeld, eveneens een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.

• Ik geef hierbij geen enkele toestemming om mij op straat, op welke wijze dan ook, in mijn vrijheid van beweging te belemmeren of je met één of meer anderen aan mij te blijven opdringen of mij op hinderlijke wijze te blijven volgen. Van deze handelingen doe ik te allen tijde onmiddellijk aangifte bij de politie terzake het strafbare feit van artikel 426 bis van het Wetboek van Strafrecht (hinderlijk volgen c.q. belemmeren van mijn bewegingsvrijheid).

• Noodzakelijke (telefonische) contacten acht ik alleen gepast via het GSM-telefoonnummer (06-invullen), welk nummer na de eerder genoemde tijden naar voicemail staat doorgeschakeld. Alle andere manieren van contact opnemen, buiten normale briefwisseling, acht ik een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.
Handelen in strijd met bovenstaande afspraken zal ik aanmerken als opzettelijk inbreuk maken op mijn persoonlijke levenssfeer, in de zin van het strafbare feit BELAGING, strafbaar gesteld in artikel 285B van het Wetboek van Strafrecht. Hiervan zal steeds aangifte worden gedaan bij de politie.
Overigens behoud ik mij uitdrukkelijk het recht voor, andere handelingen dan bovenstaande, welke er kennelijk op gericht zijn om wederrechtelijk, stelselmatig en opzettelijk inbreuk te maken op mijn persoonlijke levenssfeer, met het oogmerk om mij kennelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel vrees aan te jagen, eveneens als inbreuk maken op mijn persoonlijke levenssfeer aan te merken. Van deze feiten wordt eveneens steeds aangifte gedaan bij de politie.
Zodra mogelijk en noodzakelijk zal tevens de rechter worden ingeschakeld voor een (strafrechterlijk) straat- en contactverbod.
De bewoner/rechthebbende,
(handtekening)

A.F. Gelopen
Laat met ruststraat 100
3001 AH Rotterdam
Zet een scherm met een neutrale site open, als je deze site weg klikt schakel je over op het andere scherm
Tijdelijk geheugen wissen; menu-extra-internet opties-tabblad algemeen- klik knop bestanden verwijderen.

team mailen;psychopathie123@live.nl
Mea
Site Admin
Site Admin
 
Berichten: 3559
Geregistreerd: di 29 jan 2008 00:31

Keer terug naar voorbeeldbrief naar stalker

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron